Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thảm văn phòng Basic

11 trong kho

260.000 m2
Thương hiệu

KAMA.VN

Màu sắc

Đen, Đỏ, Xám

Kích thước

50×50 cm

Độ dày

3mm

Chất liệu

100% Olefin

Thảm văn phòng Framework

11 trong kho

250.000 m2
Chất liệu

100% PP ((Polypropylene)

Màu sắc

Đen, Xám, Nâu

Thương hiệu

KAMA.VN

Kích thước

50×50 cm

Độ dày

7mm

Thảm văn phòng Melody

11 trong kho

230.000 m2
Màu sắc

Đen, Xám

Thương hiệu

KAMA.VN

Kích thước

50×50 cm

Chất liệu

100% PP ((Polypropylene)

Độ dày

7mm

Thảm văn phòng Pixel

11 trong kho

260.000 m2
Thương hiệu

KAMA.VN

Kích thước

50×50 cm

Chất liệu

100% PP ((Polypropylene)

Màu sắc

Đen, Đỏ, Xám

Độ dày

5 mm